Whatanidiot

What An Idiot / Happy Tree Friends

Happy Tree Friends có nhiều khoảnh khắc ngớ ngẩn, thường bị gắn với Too Dumb to Live do tính cách hài hước của nó. Tất nhiên, không phải tất cả chúng đều liên quan đến Lumpy. Như một …

What An Idiot / Family Feud

Một trang để mô tả WhatAnIdiot: Family Feud. Lưu ý: Cũng như các trang Game Show khác trong What an Idiot !, một số thí sinh sau đây rất có thể…

What An Idiot / Who W Muốn Trở thành Triệu phú?

Những câu trả lời ngớ ngẩn và Game Show đi đôi với nhau - bạn không thể có cái này mà không hiểu được cái kia vào một lúc nào đó. Ai Muốn Trở Thành Triệu Phú ?, đã từng…