Theberserker

The Berserker / Anime & Manga

Một trang để mô tả TheBerserker: Anime & Manga. Eren Yeager từ Attack on Titan có vấn đề về cơn thịnh nộ khá nghiêm trọng ngay cả khi ở trạng thái bình thường vì ít nhất là…