Signaturescene

Cảnh đặc sắc / Trò chơi vương quyền

Game of Thrones: Season 1: Ned Stark xử tử một kẻ đào ngũ trong Night's Watch. Starks giải cứu lũ chó sói. Gia đình Hoàng gia đến Winterfell.