Selfdemonstrating

Tự chứng minh / SCP-682

Một trang để mô tả Bản thân: SCP-682. * Tiếng gầm gừ trầm thấp * Hừm .... Sinh vật kinh tởm. Tại sao bạn đến đây? Bạn thật may mắn khi tôi được chứa ở…

Tự thể hiện / Kyoko Sakura

Trang mô tả SelfDemonstrating: Kyoko Sakura. (Trang này được đọc tốt nhất bằng giọng của Ai Nonaka hoặc Lauren Landa.) * Munch * * munch * Hmm? Cái quái gì vậy…

Tự thể hiện / Kokichi Oma

Một trang để mô tả SelfDemonstrating: Kokichi Oma. lẻn vào troper và làm họ ngạc nhiên bằng tiếng hét BOO! Nee-heehee! Tôi có làm bạn ngạc nhiên không? Làm ướt…