Kịch Bản

Script / C0DA

C0DA là một kịch bản tiểu thuyết đồ họa web được viết bởi Michael Kirkbride, cựu nhà phát triển series The Elder Scrolls. Nó được ra mắt công chúng vào ngày 14 tháng 2,…