Scrappyweapon

Scrappy Weapon / Borderlands 2

Một trang để mô tả ScrappyWeapon: Borderlands 2. Mặc dù Borderlands đã trở nên nổi tiếng vì sự vui nhộn, chiến lợi phẩm ngẫu nhiên hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là mọi…