Samuraijack

Samurai Jack / Tropes - Phần 5

Trang mô tả SamuraiJack: Tropes - Phần 5. Giờ đây, chúng tôi giới thiệu phần thứ năm được chờ đợi từ lâu của Samurai Jack, xuất hiện trên Adult Swim đã mười ba năm…