Xu hướng En / Character

Xu hướng nhân vật được sử dụng trong văn hóa đại chúng. Sự liên kết là một lối tắt dẫn đến các quan điểm về đạo đức và luân lý của một nhân vật. V…

Pt / Malvado Palhaco

  • Thể LoạI Pt 2023

Trope Malvado Palhaco được sử dụng trong văn hóa đại chúng. Những chú hề được cho là hài hước và khiến mọi người cười,…