Đền

Pantheon / The Jungle Book

Một trang để mô tả Pantheon: Jungle Book. Trong Pantheon, những người sau đây được chọn để thăng thiên: Mowgli, Thần của những đứa trẻ hoang dã (मो & # 2327…

Pantheon / Minecraft

Trong Trope Pantheons, những người sau đây đã được chọn: Steve và Alex, Bộ đôi thần thánh của Trò chơi hộp cát (Cả hai: World Crafter | Steve: Steve ?, Mr. Minecraft,…

Pantheon / Liên minh huyền thoại

Một trang để mô tả Pantheon: Liên minh huyền thoại. Trong Trope Pantheons, những người sau đây đã được chọn: Ahri, Nữ thần quyến rũ (Cáo chín đuôi) làm…

Pantheon / One-Punch Man

Một trang để mô tả Pantheon: One-Punch Man. Trong Trope Pantheons, những người sau đây đã được chọn: Saitama, Thần của những anh hùng bất khả chiến bại trong truyện tranh (One Punch Man…