Nlkrantenstrip

Nl Báo Dải / Gnome Wesley

Kabouter Wesley là một loạt truyện tranh ngắn của Bỉ được viết và vẽ bởi Jonas Geirnaert và được in lần đầu từ năm 2008 đến năm 2010 trong…