Nl

En / Denotative Alliteration

  • Thể LoạI Nl 2023

Tiêu đề bài viết 'gợi ý chỉ định' phải chứa các biểu tượng bắt đầu giống hệt nhau trong tiêu đề trope được người chơi troper áp dụng một cách thích hợp, trong đó các từ…

Nl / Pun

  • Thể LoạI Nl 2023

Một cách chơi chữ (đôi khi được gọi là 'chơi chữ') là việc sử dụng một từ có hai nghĩa để đùa cợt dựa trên ...

Không / Chất lượng cực kỳ đáng thất vọng

  • Thể LoạI Nl 2023

Trò chơi cực kỳ đáng thất vọng về mặt định tính được sử dụng trong văn hóa đại chúng. Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm. Đây là một bài báo về từ âm hộ (còn được gọi là…

Nl / Ho La Di Gay

  • Thể LoạI Nl 2023

Ho La Di Gay trope được sử dụng trong văn hóa đại chúng. Các khoảnh khắc trong cốt truyện, các cuộc trò chuyện giữa các nhân vật, hành vi của họ và những thứ tương tự chỉ dành cho người hâm mộ của chương trình…