Hoang Đường

Thần thoại / Thần thoại Bắc Âu

Mô tả về những con tropes xuất hiện trong Thần thoại Bắc Âu. Thuở ban đầu, có hai thế giới. Niflheim, thế giới hoàn toàn lạnh lẽo, và Muspelheim, thế giới…

Thần thoại / Thần thoại Nhật Bản

Mô tả về những con tropes xuất hiện trong Thần thoại Nhật Bản. Đương nhiên, các bộ phim hoạt hình, truyện tranh, trò chơi điện tử hiện đại của Nhật Bản, v.v. thường đề cập đến…

Thần thoại / Thần thoại cổ điển

Mô tả về những con tropes xuất hiện trong Thần thoại Cổ điển. Thần thoại của Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại là tên gọi của Chủ nghĩa phong kiến ​​cổ xưa hơn nhiều loài tropes,…

Myth / Merlin

Trước khi có Dumbledore ... trước khi có Elminster ... trước khi có Gandalf ... đã có Merlin. Thầy phù thủy già có râu ban đầu (trừ khi bạn đang…

Thần thoại / Vua Arthur

Mô tả về những con tropes xuất hiện trong Vua Arthur. Arthur, Vua của Vương quốc Anh, con trai của Uther Pendragon, định nghĩa về Vị vua tốt và tên gọi của Arthurian…