Trò Chơi Điện Tử

It Video Games / Dark Souls

Dark Souls là sự kế thừa tinh thần của Demon's Souls, được tạo ra bởi FromSoftware và được xuất bản bởi Bandai Namco. Trong thời đại của người xưa, thế giới ...