Trang Chủ

Home Stage / Super Smash Bros.

Giai đoạn đầu của Super Smash Bros .. Super Smash Bros. 64: Mọi người từ ghi chú danh sách ban đầu ban đầu có nghĩa là Ness và Captain Falcon đã bị loại bỏ…