Cứng Đầu

Hard Head / Anime & Manga

Một trang để mô tả HardHead: Anime & Manga. Một trò đùa trong Bleach là Orihime có một cái đầu cứng. Cô ấy đã vô tình đánh vào đầu của ba người đàn ông…