Tủ Lạnh

Tủ lạnh / Khách sạn Transylvania 2

Một trang để mô tả Fridge: Hotel Transylvania 2. Fridge Brilliance Tại sao Drac là người duy nhất trong số bạn bè của anh ta giả vờ trong Griffin rõ ràng là giả…

Hiệp sĩ tủ lạnh / rỗng

Một trang để mô tả Fridge: Hollow Knight. Theo chính sách wiki, Spoilers Off được áp dụng tại đây và tất cả những spoilers đều không được đánh dấu. Bạn đã được cảnh báo. Tủ lạnh …

Fridge / JoJo's Bizarre Adventure: Vento Aureo

Một trang để mô tả Fridge: JoJo's Bizarre Adventure: Vento Aureo. Cảnh báo: Spoilers Off áp dụng cho trang này. Tiến hành với rủi ro của riêng bạn. Tủ lạnh Brilliance…