Clarkkenting

Clark Kenting / Siêu nhân

Superman là Trope Namer, nhưng việc sử dụng trope của anh ấy đã phát triển qua nhiều năm và có một số sắc thái. Truyện tranh Siêu nhân đầu tiên miêu tả…