Người Nổi Tiếng

Nghịch lý người nổi tiếng / Cách tôi gặp mẹ bạn

How I Met Your Mother là một chương trình dài chín mùa có rất nhiều Shout Outs. Than ôi, số lượng tuyệt đối các diễn viên tham gia vào chương trình (diễn viên chính, định kỳ…