Awesomebosses

Trùm tuyệt vời / Linh hồn bóng tối

Loạt phim Dark Souls là nhà của một số tên trùm được thiết kế với mục đích đe dọa bạn và cung cấp cho bạn tất cả giá trị tiền của bạn. Trong khi một số…

Trùm tuyệt vời / Castlevania

Một trang để mô tả AwesomeBosses: Castlevania. Dracula tiếp tục hồi sinh, và gia đình Belmont và các đồng minh của họ tiếp tục gửi anh ta trở lại khi anh ta đến. Dọc theo …