Mỹ Thuật

Nghệ thuật / Chó chơi Poker

Dogs Playing Poker được gọi chung là một loạt các bức tranh sơn dầu do Cassius Marcellus Coolidge tạo ra. Tất cả mười tám bức tranh trong chuỗi tổng thể…