Absurdlyhighlevelcap

Trò chơi nhập vai / giới hạn cấp độ cao một cách phi lý

Một trang để mô tả AbsurdlyHighLevelCap: Trò chơi nhập vai. Sau khi Armageddon Gaiden giúp bạn tăng cấp theo các chỉ số riêng của từng nhân vật, với…